ទីបំផុតតៃវ៉ាន់បាញ់ទម្លាក់យន្តហោះDroneរបស់ចិនមួយគ្រឿងភ្លាមៗក្រោយពីតៃវ៉ាន់ព្រមានបាញ់ទម្លាក់

Taiwan’s armed service has shot down for the to start with time an unidentified civilian drone that entered its airspace around an islet off the Chinese coast, just after the governing administration vowed to acquire hard actions to deal with an boost in such intrusions.

Beijing, which statements Taiwan as its personal versus the objections of the Taipei government, has held military services workout routines all over the island due to the fact early final thirty day period in reaction to a check out to Taipei by the US Dwelling of Associates speaker, Nancy Pelosi.

Taiwan’s federal government has explained it will not provoke or escalate tensions but has been significantly angered lately by recurring instances of Chinese drones buzzing islands managed by Taiwan near to China’s coastline.

»» Sign up for Telegram: https://bit.ly/3xawMmG
»» ទ្វីតធ័រ (Twitter): https://bit.ly/3sD1qSA
»»ហ្វេសប៊ុក(Facebook Webpage):https://bit.ly/3goQJ3w
»»»សូមចុច(Subscribe):👉 https://bit.ly/3tynsai និងចុចរូបកណ្ដឹង ដើម្បីទទួលបានការឱ្យដំណឹងនូវព័ត៌មានថ្មីៗរបស់យើង។ សូមអរគុណ៕

(Visited 1 times, 1 visits today)

You Might Be Interested In

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published.