என்கிட்ட யாருமே வரமாட்டாங்க தொடமாட்டாங்க ! | Humanity | Galatta Voice | Humanity | Galatta Voice

#Galattavoice #homeless #homelesspeople
#humanity #rescue #property #karunaiullam
Full Video Link : https://youtu.be/sswJjOyon-Q

For Get in touch with : கருணை உள்ளங்கள்
அருள்ராஜ் – +919841776685
கருணை உள்ளங்கள்
அப்பாஸ் – +919551814279
கருணை உள்ளங்கள்
பாலாஜி – 7010882991
கருணை உள்ளங்கள்

For Ad Inquires – WhatsApp +91 7305516665

====================================

SNS Institutions (Team with Highest Autonomous Colleges) focus in locating Students’ aspiration, grooming their talent, showcasing the individual’s enthusiasm!

1st Indian Establishment to apply Layout Imagining Framework.

24 many years of company in Instruction. “Redesign frequent mind and small business in the direction of Excellence”
Admission Opens for 2022 – 2023 batch
Go to Us: https://snsgroups.com/
Backbone: https://snsspine.in/
Get in touch with Us: 90036 55855, 95664 23456
E Mail Us: activities@snsgroups.com
Why to Be a part of in SNS Establishments (Autonomous)?

Curriculum based on Industrial Trends (Marketplace 4.) and Job oriented

250+ providers – 1700 placement and however counts & Produced 100+ Business owners

For a scholar to triumph, 5 elements of education necessary – SNS implements through 5 Pillar method

Spine – The Scholar Expertise & Action Centre.

Holds NIRF, ATAL Innovation ARIIA, and Rated AAA+ in Job360, AICTE – CII Platinum ranking with NBA and NAAC A+ Accreditation.

SNS Institutions identifies enthusiasm inside of just about every particular person and groom them to excellence via DT, 5 pillars, and backbone

SNS iHub, an energetic ground breaking centre that performs in resolving industrial difficulties using Innovation Systems (AR/VR, AI &ML, IoT, Robotics & 3D printing).

With international School, Engineering, Arts & Science, Pharmacy, Allied health science, Nursing & Physiotherapy Faculties.

#Coimbatore #snsinstitutions #snsdesignthinkers #Designthinkers

===============================

Hair Studio: Chennai Hair studio clinic CT 6381255757

===========================================

ANNAMAL INSTITUDE : https://annamal.edu.in/galatta/

===============================================

Yourbackers : https://www.yourbackers.org/

===============================================

Remain tuned to Galatta Voice for the hottest updates on Politics, Athletics, and Life. Like and Share your preferred video clips and Comment on your sights much too.

Subscribe to Galatta Voice : https://www.youtube.com/channel/UCUWdltdSR6mONwLa5ODDVjw

(Visited 2 times, 1 visits today)

You Might Be Interested In

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published.